Går på djupet med energiförsörjningen
Det var meningen att Kjell Karlsson skulle bli veterinär, men som så ofta blir inte allt som man tänkt sig. Att han kom in i bergsborrningsbranschen är dock absolut inget han ångrar. Efter lumpen fick han jobb på Skanskas dåvarande motsvarighet med att spränga bergrum för oljeförvaring. Därefter arbetade Kjell och några kolleger i tre år med att återstarta en gammal koppargruva på Irland, innan han slutligen började på Atlas Copco där han stannade mellan 1973 och 1989. Idag driver han Geoborr geoenergi och har fullt upp.
- Jag arbetade med vattenborrning, gruvor och borrprojekt av olika slag över hela världen, dessutom höll jag mycket kurser för blivande bergsborrare. Det var en oerhört intressant period, berättar Kjell.
Efter många år som anställd lockade tanken på att omsätta de kunskaper han förvärvat inom ett eget företag. Det blev starten för Geoborr geoenergi AB och Kjell och hans fem medarbetare har hunnit med att arbeta med allt från otaliga villatomtsborrningar för bergvärme till stora projekt där hela bostadsområden ska installera nya geoenergisystem. Dessutom har Kjell varit involverad i en rad vattenborrningsprojekt i utsatta områden i världen.

Den stora vågen av skiften för privata bostäders energiförsörjning har pågått under flera år och har nu nått sin kulmen, tror Kjell. Allt oftare handlar uppdragen om att bostadsrättsföreningars och kommersiella fastigheter och industriers nyvunna intresse för bergvärme. Med åren har energivinsterna, och därmed de ekonomiska vinsterna, vuxit i takt med effektiviteten på värmepumpar och möjligheten att göra djupare hål för att utvinna energin. Man räknar idag med att investeringarna betalar sig på 5 till 7 år, varefter energikostnaderna är minimala och underhållsbehovet lågt.
- Idag är geoenergi ett begrepp som är etablerat, det blir mer och mer ett självklart val att växla över från äldre energiformer till naturlig energi, menar Kjell.

Själv har han några år innan han uppnår pensionsålder, men några planer på att slå sig till ro har han inte.
- Jag hoppas kunna arbeta som volontär ute i olika behovsområden i världen med att borra för vattenförsörjning och på så sätt kunna bidra med mina kunskaper och erfarenheter så länge jag har hälsan, avslutar Kjell.

Geoborr geoenergi AB

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0707-47 07 30


Email:
kjell@geoborr.se

Adress:
Geoborr geoenergi AB
Box 142
13844 Saltsjö-Boo

| 13 SENASTE FÖRETAGEN